DİŞ TEDAVİ FİYATLARI 2013

1-1 DiŞhekimi Muayenesi 27,53 29,73
1-2 Uzman DiĢhekimi Muayenesi 34,39 37,14
1-3 DiĢ Röntgen Filmi (Periapikal) 15,59 16,83
1-4 Okluzal Film 16,64 17,97
1-5 Bite – WĠNG Radyografi 15,67 16,92
1-6 Extra Oral Röntgen Filmi 17,83 19,26
1-7 Panaromik Film 48,91 52,83
1-8 Sefalometrik Film 49,41 53,36
1-9 Antero-Posterior Sefalometrik Film 49,08 53,01
1-10 El Bilek Filmi 49,08 53,00
1-11 T.M.E. Filmi ve Tetkiki 77,10 83,27
1-12 Siyalografi 95,02 102,62
1-13 Oral Hijyen Eğitimi 21,04 22,72
1-14 Vitalite Kontrolu 5,94 6,42
1-15 Lokal Anestezi (Enjeksiyon – Ġnfiltratif) 8,52 9,21
1-16 Lokal Anestezi (Rejyonal) 8,52 9,21
1-17 Dijital Radyografi 23,29 25,16
1-18 Konsültasyon 13,63 14,72
1-19 Uzman Konsültasyonu 13,63 14,72
1-20 Bilgisayarlı Tomografi (Tek Çene) 121,84 131,59
1-21 Bilgisayarlı Eklem Tomografisi (Çift Taraflı) 203,33 219,59
1-22 Bilgisayarlı büyük TME fonksiyon testi 333,78 360,49
1-23 Bilgisayarlı kastonus analizi 220,30 237,92
1-24 Bilinçli Sedasyon 35,62 38,47
1-25 Teşhis ve tedavi planlaması 45,40 49,03
1-26 Kontrol Hekim Muayenesi 27,48 29,68
1-27 Tükürük AkıĢ Hızı ve Tamponlama Kapasitesi Tayini 42,73 46,15
1-28 Tükürükte Mikrobiyolojik Analiz 105,18 113,59

TEDAVİ

Bir veya birden fazla yüzü çürük olan dişlerin ışık altında sertleşen özel estetik dolgu malzemeleri ile doldurulması veya restore edilmesi işlemi ve ağrıya sebep olan faktörlerin ortadan kaldırılmasıdır.
Diş dolgusu öncelikle diş ağrısına sebep olan çürük ve tedavisini takiben aynı anda veya ilerleyen günlerde yapılır.
Dolguları dişlerle aynı renkte olan ve gelişen teknolojiye paralel kırılma özelliği en aza indirgenmiş estetik dolgu malzemelerini kullanarak yapmaktayız.
Dolgu maddesinin özelliğine göre uygulama yerleri, teknikleri değişmektedir.

KANAL TEDAVİSİ
Diş sinirine yani diş pulpasına girmiş ve ağrı yapan çürükler diş sinirine geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar verdiği ve ilerde enfeksiyona sebep olacakları için sadece çürüğün temizlenmesi diş tedavisi için yeterli olmamaktadır.
Bu gibi durumlarda kliniğimde gene kanal tedavisi, geliştirilmiş teknolojik özel aletlerle, son derece emin ve olması gerektiği gibi titizlikle yapılmaktadır.
Kanal tedavisi yapılmış bir dişin üstünün kaplanması çok önemlidir. Bu işlem olası diş kırılmalarının veya oluşabilecek sekonder enfeksiyonların önüne geçmektedir.